Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Wie ben ik

Wie ben ik

Wie ben ik

René Vreugdenhil

Geboren (in 1964) en getogen in Apeldoorn, afgestudeerd in Delft en nu al jaren wonend in het schone Brabant. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de milieuwereld, met name in de bodem gerelateerde projecten. Hierbij is de aandacht met de tijd verschoven van puur milieutechnisch onderzoek en uitvoeringsadvies naar bredere bodem gerelateerde ervaring zoals geothermie, bodemdaling en grond- en drinkwaterkwaliteit. Kortom: bodem in de breedste zin als kern van advieswerk!

Een beeld van mijn opgebouwde kennis en ervaring:

  • Inhoudelijke kennis nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen, te denken aan de Omgevingswet (nog in de steigers maar wel bepalend voor huidige beleidsmatige stukken en aanpassingen), het Bodemconvenant 2016-2020, etc. in bodem breed perspectief.
  • Stevige inhoudelijke kennis van saneringsvoorbereiding tot en met daadwerkelijke uitvoering, met oog voor het voortraject. Gebruik in second-opinions, due diligence, maar ook daadwerkelijke inhoudelijke ondersteuning van een probleembezitter.
  • Aanbestedingskennis, variërend van de basis (Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit) via contractafweging tot specialismen als risicomanagement (RISman, FMEA en Risicogericht werken) en prestatiecontracten. Tevens gepokt op het gebied van aanbestedingsrecht, niet als jurist, maar als technisch inhoudelijk expert.
  • Juridische kennis, wederom niet als jurist, maar wel als technisch inhoudelijke senior ter ondersteuning van juridische procedures en geschillen. Inzetbaar als getuige-deskundige, bindend adviseur etc.
  • Docent, bodem gerelateerde cursussen. Basis bij Geoplan. Gebruikmakend van inhoudelijke kennis van wetgeving, ontwikkelingen en, vooral, teruggrijpend op eigen ervaringen, inhoud jeu mee gevend om tot betere verankering te komen bij de cursisten.

Persoonlijke kenmerken van mij zijn creatief denken (buiten kaders), oplossingsgericht denken en handelen, en, in het algemeen, een positieve kijk op zaken. Deze combinatie maakt het mij mogelijk complexe vraagstukken goed te doorgronden, terug te brengen naar behapbare proporties en van daaruit door te vertalen naar pragmatische oplossingen.

 

Opleiding en werkgevers

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft, Mijnbouwkunde en Petroleumwinning, richting Ingenieursgeologie. Na mijn studie ben ik al snel begonnen bij en opgegroeid binnen IWACO (Den Bosch). Achtereenvolgens ben ik projectleider bodem, coördinator bodemonderzoeken Betuweroute en vervolgens adviseur bodem / milieumanagement geweest, waarbij zowel inhoud als commercie aan bod kwamen.

In 1998 heb ik bewust gekozen voor een kleiner adviesbureau met groeiambitie: Geofox-Lexmond. Na enkele jaren als vestigingsmanager Oldenzaal te hebben gewerkt ben ik in 2002 teruggekeerd naar de adviesrol, waar uiteindelijk toch mijn hart ligt. Vanuit vestiging Tilburg heb ik de rol van landelijk senior consultant ingevuld.

In 2007 ben ik na een Management Buy Out één van de partners/eigenaren van Geofox-Lexmond geworden waarbij “verantwoordelijkheid” een heel andere betekenis kreeg dan voorheen. Tot aan het moment van uittreding medio 2016, met een kort intermezzo van 1,5 jaar als ad interim vestigingsmanager in Gouda, ben ik werkzaam gebleven in mijn favoriete rol, consultant met een duidelijke inhoudelijke en commerciële rol. In principe landelijk werkend, met Tilburg en Gouda als voornaamste werklocaties. Naast betrokkenheid bij grote doorlopende trajecten, ben ik meer en meer aandacht gaan besteden aan specifieke gebieden in de bodemtak, variërend van aanbestedingsadvies en contractmanagement, technisch-juridische ondersteuning (van deskundige tot bindend adviseur), risicomanagement, beleidsontwikkeling, tot, meer recent, advies aangaande bodemdaling, geothermie en nieuwe verontreinigingen.

Sinds augustus 2016 ben ik zelfstandig adviseur, met name gericht op bodem-breed gerelateerde activiteiten en adviezen.

Gedurende mijn loopbaan heb ik diverse opleidingen en cursussen gevolgd (waarvan Aanbestedingsrecht het meest in het oog springend is) en ook gegeven. Ik ben als “docent” al ruim 10 jaar betrokken bij de cursus Bodem van Geoplan en heb vergelijkbare cursussen ook intern verzorgd.

 

Pondera geo energy

Sinds kort ben ik medeoprichter van Pondera geo energy, onderdeel van de Pondera Groep. Pondera geo energy richt zich op ontwikkeling en toepassing van geothermie en ondergrondse energieopslag. Voor meer informatie verwijs ik graag naar www.ponderaconsult.com.