Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Home

Home


Vreugdenhil Milieuexpert
Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied, zowel in beleid als praktijk.Milieubeleid

Beleid als beperkende factor of juist als uitdaging, dat is de vraag…. Voor onze wetgeving in het algemeen en het bodembeleid in het bijzonder ligt de komende jaren een belangrijke ontwikkeling in het verschiet: de komst van de Omgevingswet. Wat dit betekent voor ons stelsel?

Aanbesteden en contractering

Aanbesteden is een vak apart! Kenmerkend bij grootschalige projecten is dat er specifiek inkopers en inkoopbureaus zijn die zich volledig richten op nationale en/of Europese aanbestedingen van werken, diensten of leveringen.

Second opinions en Due Diligence

Een locatie met een “smetje”, wie kent het niet. Geen probleem zolang er op gewerkt wordt, maar bij overname, verkoop, (her)financiering of vererving toch wel een punt van aandacht.“Een complex probleem laat zich alleen oplossen door het kleinschalig en, bij voorkeur, in parten te beschouwen en van een oplossing te voorzien”

René Vreugdenhil

Wie ben ik

Persoonlijke kenmerken van mij zijn creatief denken (buiten kaders), oplossingsgericht denken en handelen, en, in het algemeen, een positieve kijk op zaken. Deze combinatie maakt het mij mogelijk complexe vraagstukken goed te doorgronden, terug te brengen naar behapbare proporties en van daaruit door te vertalen naar pragmatische oplossingen.

lees meer»Projecten

Krimpen aan den IJssel
Sanering en herontwikkeling EMK-terrein

Het EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel, een begrip voor milieuadviseurs. Begin jaren ’80 nog benoemd tot het “meest vervuilde stukje Nederland”, anno 2019 is sanering en herontwikkeling in zicht.

lees meer»

Westland
BODEMDALING IN HET WESTLAND

Gemeente Westland en, meer in het bijzonder, de kern De Lier, wordt al lange tijd geconfronteerd met een grote mate van bodemdaling. Algemeen wordt daar direct de term “veenoxidatie” aan gekoppeld, echter dat gaat hier niet op: er bevindt zich geen veen in de toplaag.

lees meer»

Calamiteitenplan
Risicogestuurd werken in de zoutindustrie

De zoutindustrie heeft de laatste tijd minder goed in de krant gestaan. Reden daarvoor was dat op meerdere locaties lekkages, soms recent, maar vaak ook al de nodige jaren oud, werden geconstateerd die al of niet tot bodemverontreiniging hebben geleid.

lees meer»

Gemeente Eindhoven
Gebiedsgericht grondwaterbeheer Eindhoven centrum

De gemeente Eindhoven heeft aangegeven een gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer op te willen stellen voor Eindhoven-Centrum.

lees meer»

Contact

René Vreugdenhil
info@vreugdenhilmilieuexpert.nl
06-51796702

Voor vragen of een vrijblijvend gesprek kunt u mij bellen of het contactformulier invullen.

Contactformulier