Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Home » Sanering en herontwikkeling EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

Sanering en herontwikkeling EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

Sanering en herontwikkeling EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel

Het EMK-terrein te Krimpen aan den IJssel, een begrip voor milieuadviseurs. Begin jaren ’80 nog benoemd tot het “meest vervuilde stukje Nederland”, anno 2019 is sanering en herontwikkeling vol in zicht.

Het EMK-terrein kent een lange historie van industrieel gebruik. Vanaf eind 19eeeuw is het terrein intensief en met de jaren groeiend gebruikt door koolteerindustrie / asfaltindustrie. In 1970 vestigde de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) zich op het terrein. Deze firma start met het inzamelen van afvalolie om deze weer op te werken tot brandstof en daarna te verkopen. Gaandeweg is dit overgegaan in het inzamelen, opslaan en verwerken van (chemische) afvalstoffen, onder andere afkomstig van de chemische industrie en ziekenhuizen. Vaste en vloeibare afvalstoffen zijn op het terrein en in de Hollandsche IJssel terecht gekomen, wat uiteindelijk heeft geleid tot sluiten van de locatie en een verontreiniging van formaat.

Begin jaren ’90 is het terrein volledig ingepakt (IBC) en met een eeuwigdurende beheersing als een groot ongebruikt terrein achtergebleven. Het ministerie van I&M is sinds eind jaren 80 eigenaar van het terrein, een situatie die naar de toekomst niet meer past in haar rol/binnen haar doelstellingen.

In 2010 heeft de VoF Geofoxx-TTE de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de hydrologische situatie en mogelijke (sanerings-)oplossingen voor het gebied om herontwikkeling mogelijk te maken. Belangrijke elementen van de sanering/herontwikkeling zijn toekomstige uitgifte als bedrijfsterrein met zo min mogelijk beperkingen en, zeer prominent, het voorkomen van overlast voor de direct omwonenden en omliggende bedrijven tijdens de sanering.

Huidige stand van zaken:

De aanbesteding is geweest, de aannemer, Dura Vermeer, is bekend en momenteel druk bezig met het maken van alle benodigde documentatie. De daadwerkelijke uitvoering staat voor eind dit jaar gepland.

Mijn eigen rol binnen het project en de VoF was in eerste instantie Projectsecretaris. Dit is gaandeweg overgegaan in de rol van contractmanager gedurende de voorbereiding, waarbij mijn activiteiten zich met name gericht hebben op het opstellen van de aanbestedingsstukken en het risicodossier. Momenteel ben ik één van de betrokken senior-adviseurs met als kerntaak het risicodossier.

De situatie net voor de bovengrondse sloop eind jaren ’80.

Een mogelijke toekomstvisie…