Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Home » Grondwaterbeheer Eindhoven

Grondwaterbeheer Eindhoven

Gebiedsgericht grondwaterbeheer Eindhoven centrum

De gemeente Eindhoven heeft aangegeven een gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer op te willen stellen voor Eindhoven-Centrum. Deze wens is ingegeven door de ontwikkelingen die op stapel staan in de omgeving van de spoorzone en het centrum, de wens daarbij in ruime mate gebruik te maken van de diepere ondergrond voor bodemenergie (waaronder WKO) en de potentieel verstorende aanwezigheid van een aantal relatief grote (grondwater)verontreinigingen die reiken tot in het 1ewatervoerende pakket.

De gemeente Eindhoven heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij het opstellen en implementeren van het Gebiedsgericht Grondwaterbeheer, het doorlopen van het proces, de te maken keuzes etc. Hiervoor heeft de gemeente V&S, in de persoon van Ap Kemmeren, en mij gevraagd. Onze rol is het opzetten van en adviseren rondom het Gebiedsgericht Grondwaterbeheer en het ondersteunen van de gemeente in lopende trajecten met betrekking tot afkoop van verontreinigingen.