Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Home » Bodemdaling in Westland

Bodemdaling in Westland

Bodemdaling in Westland

Gemeente Westland en, meer in het bijzonder, de kern De Lier, wordt al lange tijd geconfronteerd met een grote mate van bodemdaling. Algemeen wordt daar direct de term “veenoxidatie” aan gekoppeld, echter dat gaat hier niet op: er bevindt zich geen veen in de toplaag….

Gevraagd naar inventarisatie van de beschikbare gegevens en een oplossing voor de geconstateerde situatie in 2 buurten van De Lier ben ik in alle ondergrondgegevens gedoken die binnen Westland maar ook op het internet aanwezig waren. Al snel bleek dat er een mogelijke relatie tussen grootschalige grondwateronttrekking, slechte bodemopbouw en bodemdaling te leggen was.

Met uitgebreid aanvullend geohydrologisch onderzoek, verricht door Geofoxx, bleek al binnen een half jaar continu meten dat de relatie niet alleen mogelijk maar zelfs zeer realistisch was. Hiermee was mijn interesse voor de combinatie grondwateronttrekken en bodemdaling serieus gewekt.

Navolgende satellietmeting maakt duidelijk dat er sprake is van een serieus fenomeen.

Op dit moment wordt ik als adviseur bodemdaling ingezet binnen de gemeente Westland, waarbij de activiteiten lopen van begeleiding van plaatselijke ophoging van verzakt terrein (bestaande woonwijk), adviseren bij de voorbelasting en monitoring van een nieuwe woonwijk tot het regionaal / landelijk op de kaart zetten van de problematiek van grondwateronttrekkingen onder slappe bodem.

PDF van“Bodemdaling en de relatie tot klimaatadaptatie”

Satellietopname van de kern De Lier met de mate van bodemdaling (gecorrigeerd voor bestaande, veelal gefundeerde bebouwing). Rood staat voor een bodemdaling van één tot enkele cm per jaar.