Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Aanbesteden en contractering: een vak apart

Aanbesteden en contractering: een vak apart

Aanbesteden en contractering

Aanbesteden en contractering: een vak apart

De titel dekt de lading: aanbesteden is een vak apart ! Meest optimaal is directe koppeling van kennis van zaken (technisch, maatschappelijk, politiek) aan aanbestedingskennis en -ervaring.

Kenmerkend bij grootschalige projecten is dat er specifiek inkopers en inkoopbureaus zijn die zich volledig richten op nationale en/of Europese aanbestedingen van werken, diensten of leveringen. Hierbij valt op dat kennis op het gebied van aanbesteden meer dan voldoende aanwezig is, echter (technisch) inhoudelijke kennis wordt vaak ernstig ontbeerd. Dit leidt ertoe dat uitstaande aanbestedingen bij de markt op onbegrip stuiten, met name in geval van technische en/of maatschappelijke uitdagingen in een project, met als directe consequentie: risico op bezwaar of een kort geding naar aanleiding van een voornemen tot gunning.

Het is de kunst en daarmee gelijk de uitdaging om kennis van zaken (technisch, maatschappelijk en, bij voorkeur, politiek) te koppelen aan aanbestedingskennis en -ervaring. Het heeft daarbij de voorkeur dat de adviseur voor de aanbesteding betrokken is bij of, op zijn minst, volledig begrip heeft van alle hindernissen in het voortraject en een aandeel heeft gehad in de voorbereiding. Het biedt de beste garantie dat de gevoeligheden (politiek, maatschappelijk, technisch) van een project op een juiste wijze worden omgezet in eisen en wensen in een aanbestedingsdocument.

Een aanbesteding leidt uiteindelijk tot het contract met de aannemer of dienstverlener. Ook hier geldt weer dat kennis van contracten essentieel is, maar niet los kan worden gezien van de activiteiten waar het betrekking op heeft. Kennis van de materie en de daaraan gekoppelde risico’s en onzekerheden maakt dat een contract “op maat” kan worden gemaakt met een realistische, proportionele verdeling van risico’s.