Milieuadvies met onze bodem als expertisegebied

Home » Second opinions en Due Diligence

Second opinions en Due Diligence

Second opinions en Due Diligence

Een locatie met een “smetje”, wie kent het niet. Geen probleem zolang er op gewerkt wordt, maar bij overname, verkoop, (her)financiering of vererving toch wel een punt van aandacht. Zeker bij herontwikkeling van bedrijventerreinen blijkt dat oude(re) verontreinigingen frustrerend kunnen werken, met name door de onzekerheid – technisch, financieel – die het met zich meebrengt.

De voornaamste opdracht bij second opinions of due diligence is inzicht geven in de onzekerheden en de eventuele lacunes in eerder verricht onderzoek of uitgevoerde sanering. Vervolgens wordt een financiële waardering van de onzekerheden gemaakt met een bandbreedte die al of niet aanleiding geeft tot nadere beoordeling. Hiervoor moet vaak veel informatie worden doorgespit en op kwaliteit en consequenties worden beoordeeld…. en dat alles in een zeer kort tijdsbestek. De kunst hierin is het geheel terug te brengen tot delen van overzienbare proporties en deze cyclisch te bekijken (maken, wegleggen en later nogmaals controleren). De conclusies zijn bij voorkeur beknopt, eenduidig en uitgedrukt in financiën en tijd.

Aansprekende voorbeelden van locaties waarbij ik betrokken ben (geweest):

  • grootschalige staalindustrie Alblasserdam en, langer geleden, in België en Frankrijk
  • voormalige locaties lampenfabrikant Eindhoven
  • werkzame en voormalige grootschalige raffinaderij Rotterdam
  • in gebruik zijnde en voormalige tankenparken Rotterdam
  • diverse chemische wasserijen, meerdere plaatsen
  • zeer grootschalig olieveld met raffinaderijen en tankopslag Albanië
  • zeer grootschalige chemische industrie Roemenië